Õppekavarühm: Transporditeenused

Mootorratas, mille mootori võimsus 50 kW või erivõimsus on üle 0,25 kW/kg.

A-kategooriat võib tulla õppima isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes õppetöö alustamisel on vähemalt 23,5 aastat vana ja omab esmast juhiluba või juhiluba mis tahes kategooria auto juhtimiseks.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass või elamisluba.
  • Mootorsõidukijuhi tervisetõend A-kategooria mootorratta juhtimist lubava märkega (väljastab perearst). Esmaõppesse õppima asudes ei tohi olla tõend vanem, kui 6 kuud.
  • Juhiluba (täiendõppe korral).

Kursuse eesmärgid:

Pärast õppe läbimist peab õpilane tundma liiklusreegleid, oskama jälgida liiklust ja tegema optimaalseid otsuseid, oskama valitseda mootorratast, näha ja ennetada ohte ning tegutseda riske vältides.

Kursus sisaldab täiendõppe (B- kategooria olemasolu) korral:

  • Teooriaõpet 10 tundi (tunni pikkus 45 minutit).
  • Sõiduõpet 10 sõidutundi (tunni pikkus 45 minutit).

Kursuse pikkus täiendõppel on vähemalt 2 nädalat.

 

Jrk

Teooriaõpe

Tundide arv

Jrk

Sõiduõpe

Sõidutundide arv

1.

Liiklusreeglid ja käitumine liikluses.

3

Esimene modul.

 

 

 

2.

Mootorratta käsitsemine:

2.1 Igapäevane hooldus/kontroll.

2.2  Kord kuus.

1

3.

Mootorratta tundmine

1

 

 

4.

Sõiduki juhtimine õppeplatsil:

4.1 Sõiduharjutused

4.2 Sõidueelne kontroll

4.3  Sõit linnas ja maanteel

4.4  Sõit grupis

2

5.

Liiklusohutus

 

2

 

 

 

 

Teine modul.

 

 

 

6.

Sõiduki juhtimine liikluses:

6.1  Liiklus ohutus

6.2 Juhi üldkohustused

6.3 Kohustus.

 

6.4 Mootorratta rikked

6.5   Ära tee

5

7.

Liikluspsühholoogia

2

 

 

8.

Sõiduki juhtimine erioludes

2

9.

Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad

2

 

Teooriaõpet kokku

10

Sõiduõpet kokku

10