Õppekavarühm: Transporditeenused

Jrk Teooriaõpe Tundide arv Jrk Sõiduõpe Tundide arv
1 Liiklusreeglid ja käitumine liikluses 14 1 Masina käsitsemine 4
2 Masina ehitus 14       
3 Masina korrashoid, töökaitse ja ohutustehnika 6
4 Liiklusohutus 8    
5 Liikluspsühholoogia 4 2 Sõit liikluses 5
6 Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad 4 3 Sõit erioludes 1
   Eksam 1    Eksam 1
Teooriaõpet kokku 51 Sõiduõpet kokku 11

Liiklusteooria õppetunni kestus on 45 minutit. Lubatud on kasutada ka paaristunde kestusega kuni 90 minutit. Ühe õppesõidutunni kestus on 45 minutit. Juhul kui õpilasel on eelnevalt B-kategooria auto juhtimisõigus, siis on koolitajal õigus sõltuvalt isiku eelnevast ettevalmistusest vähendada nii teooriaõppe kui ka sõiduõppe mahtu kuni 50% võrra. Vajalikud lisakoolituse teemad ja mahud täpsustab koolitaja pärast vahekontrolli