Õppekavarühm: Transporditeenused

Kursuse toimumiseaeg: 12.11.-25.11.2018

Õppeaine nimetus Õppetunde Sealhulgas
Teooria Praktilisi
Põhiained      
1. Tööõiguse alused 6 5  1
2. Liiklus-, teenindus- ja suhtlemispsühholoogia 9 6 3
3. Sõiduki tundmine ja käsitsemine 17 13 4
4. Autovedude korraldus ja ökonoomika (logistika) 28 24 4
5. Kindlustused 2 2 -
6. Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika 4 4 -
7.Autojuhi vastus 4 4 -
       
Kokku 70 58 12

Veoautojuhi täienduskoolituse õppekava alusel toimuva kursuse kestus on vähemalt kaks nädalat.