Õppekavarühm: Transporditeenused

Kursuse toimumiseaeg: 25.06.2018 - 01.07.2018

Õppeained tunde sealhulgas
teooria praktika
Põhiained      
1. Autovedude korraldus (logistika) 10 8 2
2. Sõiduki tundmine ja käsitsemine 5 5  
3. Töökeskkond ja liiklusohutus 4 3 1
4. Kindlustused ja vastutus 2 2  
5. Tööõiguse alused 2 2  
6. Töö- ja puhkeaeg 4 3 1
Kokku põhiained 27 23 4
Valikained      
7.1. Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia kuni 7    
7.2. Säästlik, ohutu ja vastutustundlik juhtimine kuni 7    
7.3. Rasked tee- ja ilmastikuolud, kettide kasutamine, tuleohutus kuni 7    
7.4. Veod tollikontrolli all, maksud, aktsiisikaubad, immigrandid kuni 7    
7.5. Sõidu- ja puhkeaja korralduse süvendatud käsitlemine, või kuni 7    
7.6. Sõidu- ja puhkeaja korralduse süvendatud käsitlemine kuni 7    
7.7. Veoste laadimise ja kinnitamise süvendatud käsitlemine kuni 7    
Kokku valikained kuni 10    
Kokku tunde

35

   

Valikainete loetelu (v.a. 7.7. „Metsamaterjalide vedu“) ja nende maht täpsustatakse tunniplaanide koostamisel  iga rühma õpilastele  lähtudes  täienduskoolitusest osavõtjate vajadusest.