Õppekavarühm: Transpoditeenused

Kursuse toimumiseaeg: 12.11.2018 - 18.11.2018

Tunniplaan

Esmaspaev 12.11.:
08.00-09.30 Toooiguse alused
09.40-11.10 Too-ja puhkeaeg
11.20-12.50 Tookeskkond ja liiklusohutus
13.30-15.00 Tookeskkond ja liiklusohutus

Teisipaev 13.11.:
08.00-09.30 Liiklus-, teenindus- ja suhtlemispsuhholoogia
09.40-11.10 Liiklus-, teenindus- ja suhtlemispsuhholoogia
11.20-12.50 Soiduki tundmine ja kaitsemine
13.30-15.00 Soiduki tundmine ja kaitsemine
15.10-15.55 Soiduki tundmine ja kaitsemine (45 min.)

Reede 16.11.:
08.00-09.30 Kindlustused ja vastutus
09.40-11.10 Autoveedude korraldus ja okonomika (logistika)
11.20-12.50 Autoveedude korraldus ja okonomika (logistika)
13.30-15.00 Autoveedude korraldus ja okonomika (logistika)
15.10-15.55 Autoveedude korraldus ja okonomika (logistika) (45 min.)


Laupaev 17.11.:
08.00-09.30 Saastik, ohutu ja vastutustundlik juhtimine
09.40-11.10 Saastik, ohutu ja vastutustundlik juhtimine
11.20-12.50 Saastik, ohutu ja vastutustundlik juhtimine
13.30-15.00 Autoveedude korraldus ja okonomika (logistika)
15.10-15.55 Autoveedude korraldus ja okonomika (logistika) (45 min.)

Puhapaev 18.11.:
08.00-09.30 Eksaam

 

Õppeained tunde sealhulgas
teooria praktika
Põhiained      
1. Autovedude korraldus (logistika) 10 8 2
2. Sõiduki tundmine ja käsitsemine 5 5  
3. Töökeskkond ja liiklusohutus 4 3 1
4. Kindlustused ja vastutus 2 2  
5. Tööõiguse alused 2 2  
6. Töö- ja puhkeaeg 4 3 1
Kokku põhiained 27 23 4
Valikained      
7.1. Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia kuni 7    
7.2. Säästlik, ohutu ja vastutustundlik juhtimine kuni 7    
7.3. Rasked tee- ja ilmastikuolud, kettide kasutamine, tuleohutus kuni 7    
7.4. Veod tollikontrolli all, maksud, aktsiisikaubad, immigrandid kuni 7    
7.5. Sõidu- ja puhkeaja korralduse süvendatud käsitlemine, või kuni 7    
7.6. Sõidu- ja puhkeaja korralduse süvendatud käsitlemine kuni 7    
7.7. Veoste laadimise ja kinnitamise süvendatud käsitlemine kuni 7    
Kokku valikained kuni 10    
Kokku tunde

35

   

Valikainete loetelu (v.a. 7.7. „Metsamaterjalide vedu“) ja nende maht täpsustatakse tunniplaanide koostamisel  iga rühma õpilastele  lähtudes  täienduskoolitusest osavõtjate vajadusest.