Õppekavarühm: Transporditeenused

Õppeaine nimetus Õppetunde Sealhulgas
Teooria Praktilisi
Põhiained      
1. Tööõiguse alused 4 4  
2. Liiklus-, teenindus- ja suhtlemispsühholoogia 8 6 2
3. Sõiduki tundmine ja käsitsemine 4 4  
4. Autovedude korraldus ja ökonoomika (logistika) 6 4 2
5. Kindlustused ja vastutus 6 4 2
6. Töökeskkond ja liiklusohutus või valikained: 6.1. Säästlik ja kaitslik juhtimine, või 6.2. Sõiduki dünaamika ja juhtimisvõtted, või 6.3. Rasked tee- ja ilmastikuolud   7  

3

3

3

3

4

4

4

4

Kokku 35 29 6