Õppekavarühm: Transporditeenused 05.11-11.11

Tunniplaan

Teisipaev 06.11
08.00-09.30  Toooiguse alused
09.40-11.10  Tookeskkond ja liiklusohutus
11.20-12.50  Tookeskkond ja liiklusohutus   
13.00-14.30  Tookeskkond ja liiklusohutus
14.40-16.10  Tookeskkond ja liiklusohutus/45 min/
 
Neljapäev 08.11
08.00-09.30  Tööõiguse alused
09.40-11.10  Sõiduki tundmine ja käitsemine
11.20-12.50  Sõiduki tundmine ja käitsemine
13.00-14.30  Kindlustused ja vastus
14.40-16.10  Kindlustused ja vastus/45min/ 

Laupäev 10.11
08.00-09.30  Liiklus-, teenindus- ja suhtlemispsühholoogia
09.40-11.10  Liiklus-, teenindus- ja suhtlemispsühholoogia
11.20-12.50  Liiklus-, teenindus- ja suhtlemispsühholoogia
13.00-14.30  Liiklus-, teenindus- ja suhtlemispsühholoogia
14.40-16.10  Kindlustused ja vastus/45min/

 
Pühapäev 11.11
08.00-09.30  Autoveedude korraldus ja ökonomika (logistika)
09.40-11.10  Autoveedude korraldus ja ökonomika (logistika)
11.20-12.50  Autoveedude korraldus ja ökonomika (logistika)
13.00-14.30  Kindlustused ja vastus
14.40-16.10  Eksaam

 

 

Õppeaine nimetus Õppetunde Sealhulgas
Teooria Praktilisi
Põhiained      
1. Tööõiguse alused 4 4  
2. Liiklus-, teenindus- ja suhtlemispsühholoogia 8 6 2
3. Sõiduki tundmine ja käsitsemine 4 4  
4. Autovedude korraldus ja ökonoomika (logistika) 6 4 2
5. Kindlustused ja vastutus 6 4 2
6. Töökeskkond ja liiklusohutus või valikained: 6.1. Säästlik ja kaitslik juhtimine, või 6.2. Sõiduki dünaamika ja juhtimisvõtted, või 6.3. Rasked tee- ja ilmastikuolud   7  

3

3

3

3

4

4

4

4

Kokku 35 29 6