Autokool asub Fama 10, bürooruumide, kood 004, E-R 12:00-18:00

Veoautojuhi täienduskoolituse õppekava VJ/TK

Õppekavarühm: Transporditeenused

Õppeained tunde sealhulgas
teooria praktika
Põhiained      
1. Autovedude korraldus (logistika) 10 8 2
2. Sõiduki tundmine ja käsitsemine 5 5  
3. Töökeskkond ja liiklusohutus 4 3 1
4. Kindlustused ja vastutus 2 2  
5. Tööõiguse alused 2 2  
6. Töö- ja puhkeaeg 4 3 1
Kokku põhiained 27 23 4
Valikained      
7.1. Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia kuni 7    
7.2. Säästlik, ohutu ja vastutustundlik juhtimine kuni 7    
7.3. Rasked tee- ja ilmastikuolud, kettide kasutamine, tuleohutus kuni 7    
7.4. Veod tollikontrolli all, maksud, aktsiisikaubad, immigrandid kuni 7    
7.5. Sõidu- ja puhkeaja korralduse süvendatud käsitlemine, või kuni 7    
7.6. Sõidu- ja puhkeaja korralduse süvendatud käsitlemine kuni 7    
7.7. Veoste laadimise ja kinnitamise süvendatud käsitlemine kuni 7    
Kokku valikained kuni 10    
Kokku tunde

35

   

Valikainete loetelu (v.a. 7.7. „Metsamaterjalide vedu“) ja nende maht täpsustatakse tunniplaanide koostamisel  iga rühma õpilastele  lähtudes  täienduskoolitusest osavõtjate vajadusest.

Yungman autokool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

    Yungman autokool asub Fama 10, Narva.     Avatud e.-r. 12.00-18.00

    TÜ Jungman Pluss
reg. 11650178
  tel. 35 688 87, 5519488

    [email protected]   [email protected]    [email protected]

    Arveldusandmed:
    Konto EE722200221046485714
    SWEDBANK,  BIC: HABAEE2X