Õppekavarühm: Transporditeenused

Autorong, mis koosneb C-kategooria autost ja selle haagisest või poolhaagisest, mille lubatud täismass ületab 750 kg.

CE-kategooriat võib tulla õppima isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kellel on C- kategooria auto juhtimisõigus.

Klassid algab lähima uus rühm 24.01.2022 13.00

Kursuse pikkuseks on vähemalt 2 nädalat.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass või elamisluba.
  • Kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend CE-kategooria juhtimist lubava märkega (väljastab perearst).
  • Juhiluba (peab olema C-kategooria juhtimisõigus).

Kursuse eesmärgid:
Pärast koolituse läbimist peab juht oskama valitseda autot, jälgida liiklust, märgata ja ennetada ohte ning sellele vastavalt riske vältides tegutseda. Teooriaõppe ja õppesõidu mahtude valikul on arvestatud juhi eelnevate teadmiste ja oskustega CE-kategooria auto juhtimisõiguse omandamisel ning praktilise sõidu kogemusega vastava kategooria autol.

Kursus sisaldab:

  • Teooriaõpet 10 tundi (tunni pikkus 45 minutit).

Sõiduõpet 10 sõidutundi (tunni pikkus 45 minutit).

TÜ Jungman Pluss

CE- kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

C- kategoorialt vastavalt CE- kategooriale

 1. ÕPPEKAVA STRUKTUUR, ÕPPE KESTUS JA KORRALDUS

Jrk

Teooriaõpe

Tundide arv

Jrk

Sõiduõpe

Tundide arv

1

Liiklusreeglid ja käitumine liikluses

2

 

3

Autorongiehitus

1

2

Sõiduki juhtimine õppeplatsil ja autorongi koostamine

3

5

Liiklusohutus

3

 

Vahekontroll liiklusreeglite tundmises

1

Vahekontroll juhtimisoskuses

1

 

4

Autorongi juhtimine liikluses

6

7

Liikluspsühholoogia

2

 

9

Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad

1

Teooriaõpet kokku

10

Sõiduõpet kokku

10

Sõltuvalt õppe korraldusest, õpetamise metoodikast ja tingimustest võib vajaduse korral muuta teemade käsitlemise järjestust.

Vajaliku lisakoolituse teemad ja mahud täpsustab koolitaja pärast vahekontrolli