Õppekavarühm: Transporditeenused

Auto, mille täismass on üle 3500 kg ning mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile veel kuni kaheksat sõitjat.

C-kategooriat võib tulla õppima isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kellel on omatud vähemalt pool aastat B-kategooria või BC1-kategooria juhiluba (mitte esmane juhiluba) ning kes on õppetöö alustamisel vähemalt 20,5 aastat vana.

Klassid algab lähima uus rühm - 24.01.2022  13.00

Kursuse pikkuseks on vähemalt 3 nädalat.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass või elamisluba.
  • Kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend C-kategooria juhtimist lubava märkega (väljastab perearst).
  • B-kategooria juhiluba (mitte esmane).

Kursuse eesmärgid:
Pärast koolituse läbimist peab juht oskama valitseda autot, jälgida liiklust, märgata ja ennetada ohte ning sellele vastavalt riske vältides tegutseda. Teooriaõppe ja õppesõidu mahtude valikul on arvestatud juhi eelnevate teadmiste ja oskustega C-kategooria auto juhtimisõiguse omandamisel ning praktilise sõidu kogemusega vastava kategooria autol.

Kursus sisaldab:

  • Teooriaõpet 20 tundi (tunni pikkus 45 minutit).
  • Sõiduõpet 10 sõidutundi (tunni pikkus 45 minutit).

TÜ Jungman Pluss

C-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

1. ÕPPEKAVA STRUKTUUR, ÕPPE KESTUS JA KORRALDUS

Jrk

Teooriaõpe

Tundide arv

Jrk

Sõiduõpe

Tundide arv

1

Liiklusreeglid ja käitumine liikluses

5

 

 

2

Sõiduki käsitsemine

1

3

Sõiduki tundmine

4

 

 

4

Sõiduki juhtimine õppeplatsil

3

5

Liiklusohutus

4

 

Vahekontroll liiklusreeglite tundmises

1

Vahekontroll juhtimisoskuses

1

 

6

Sõiduki juhtimine liikluses

2

7

Liikluspsühholoogia

2

 

 

8

Sõiduki juhtimine erioludes

2

9

Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad

3

 

 

E k s a m

1

 

E k s a m

1

Teooriaõpet kokku

20

Sõiduõpet kokku

10

 

- Teooriaõpe ja sõiduõpe toimuvad vastavalt tabelis toodud numeratsiooni järjestusele. Teooriaõppe teemad on nummerdatud paaritute arvudega ja neile järgnevate sõiduõppe kordade teemad paarisarvudega.

 - Sõltuvalt õppe korraldusest, õpetamise metoodikast ja tingimustest võib vajaduse korral muuta teemade käsitlemise järjestust.